نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق گالوانیزه ورق 1000 تاراز 0 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق گالوانیزه ورق 1000 تاراز 0 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
بهترین محصولات قابل خرید امروز
در لیست زیر محصولات مناسب را برای شما لیست کرده ایم
کارشناس های فولاد
دسترسی سریع به کارشناس های فولاد از بخش ذیل امکان پذیر است
حمیدرضا هاتفی
کارشناس فروش
02154531350
نعیم مهدی نژاد
کارشناس فروش
02154531330
محمدرضا ادهم
کارشناس فروش
02154531340
دانش محمودی
کارشناس فروش
02154531310
ابراهیم خدابنده لو
کارشناس فروش
02154531360
ما با شما تماس میگیریم
کافیست فرم های زیر را تکمیل کنید تا با شما تماس بگیریم

تحریریه فولاد

مشاهده بیشتر